ASIAN EQUITY mempelawa syarikat-syarikat korporat, badan berkanun, agensi kerajaan & persendirian untuk membeli ekuiti perniagaan yang menguntungkan. Prestasi baik, selamat & terjamin.

· PERATUSAN ASIAN EQUITY BERBANDING KONVENSIONAL ·

BANK A : 8.75% SETAHUN
BANK B : 5.5% SETAHUN
BANK C : 15.0% SETAHUN
ASIAN EQUITY : 84.0% MINIMA

SAYA BERMINAT PEROLEH keuntungan ekuiti

Periksa inbox/junk/spam selepas pendaftaran berjaya
PEMBAYARAN
Asia Equity Ventures | SUPPORT@ASIAN-EQUITY.COM

 1. Daftar Percuma di atas
 2. Pilih nilai yang ingin dibeli
 3. Bank in ke Asian Equity
 4. Emelkan RESIT PEMBAYARAN dan detail lain ke support@asian-equity.com
  NAMA / IC / TELEFON / EMEL / ALAMAT / NAMA BANK / NOMBOR AKAUN
 5. Dalam 24jam akaun akan melakukan verification.
 6. Username & Password Online Pocket akan dihantar setelah lulus.
 7. Agreeement akan di pos (jika perlu)

EKUITI

Ekuiti ini terbuka buat semua syarikat & persendirian. Purata pendapatan mencecah ribuan dollar U.S mengikut nilai perniagaan ekuiti tersebut. Buat masa ini ASIAN EQUITY membuat pelaburan ekuiti di dalam syarikat-syarikat di Malaysia.
Ekuiti ASIAN EQUITY akan memberikan manfaat khusus kepada:

Pengamal ekuiti persendirian kerana ini adalah platform yang sesuai untuk melabur daripada LPS dan GP yang membawa Malaysia sebagai destinasi untuk ekuiti swasta antarabangsa.

Pelabur berminat untuk belajar lebih lanjut mengenai ekuiti swasta sebagai satu kelas aset dan juga sektor-sektor yang berpotensi untuk memberikan pulangan yang menarik.

Syarikat dan usahawan yang sedang mencari untuk memahami sinergi ekuiti swasta boleh membawa dalam mengembangkan perniagaan mereka, serantau dan global.

Penasihat dan pengurusan perundingan yang sedang mengkaji sumber perkongsian perniagaan baru dan mengembangkan rangkaian mereka di Malaysia dan di luar negara.


Perkhidmatan Profesional syarikat yang menyediakan perkhidmatan perantara untuk pelaburan.

organisasi Kerajaan yang mahu memahami peluang positif pelaburan ekuiti swasta boleh membawa kepada negara..

Institusi dan Akademik yang terlibat dalam penyelidikan industri dan melaporkan trend baru untuk memberitahu dan mendidik.


· SOALAN / JAWAPAN ·

ASIAN EQUITY adalah syarikat Berhad. Untuk menubuhkan Berhad, bukanlah sesuatu yang mudah seperti SDN BHD atau Enterprise. Ia memerlukan modal besar, peguam dan akauntan yang bertauliah.
Ia terjamin daripada lembaga pengarah yang berpengalaman, latarbelakang syarikat, dan surat guaman. Ekuiti dilindungi undang-undang Malaysia.
Anda boleh menghubungi hotline syarikat atau agen syarikat yang telah dilantik
Terus ke akaun pemegang ekuiti. Tiada orang ke 3
Lihat video ringkas ini berkenaan Pemegang Ekuiti

Selepas anda membeli saham syarikat, anda akan diberi www.onlinepocket.net untuk melihat perkembangan prestasi perniagaan dan keuntungan anda setiap hari.
Dibayar bulanan. Terpulang kepada anda untuk withdraw berapa amount yang diinginkan daripada keuntungan tersebut. Apabila tamat kontrak, modal dikembalikan.
Seperti syarikat kewangan dan bank lain, kami tidak 'publicly' paparkan syarikat-syarikat dan perniagaan yang ada. Hanya pemegang EKUITI syarikat yang akan dapat akses dan melihat dengan lengkap portfolio mereka dan syarikat-syarikat di dalam akaun Online Pocket masing-masing.

Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Duti Setem dikenakan ke atas surat cara dan belian EQUITY. Surat cara didefinisikan sebagai setiap dokumen bertulis dan pada amnya duti setem dikenakan ke atas surat cara jenis undang-undang, komersial dan urusan kewangan. Surat cara yang dikenakan duti adalah surat cara yang tersenarai di bawah Jadual Pertama Akta Setem 1949. Orang yang dikenakan duti adalah orang seperti yang disenaraikan di bawah Jadual 3 Akta Setem 1949. Taksiran dan Pungutan Duti Setem diperuntukkan di bawah undang-undang statut yang dikenali sebagai Akta Setem 1949.

Duti dan pengesahan dikenakan berdasarkan nilai yang dinyatakan dalam surat cara atau nilai pasaran yang berkaitan. Duti ad valorem (mengikut nilai) boleh dikenakan ke atas:

 1. Surat cara pemindahan (secara jualan atau hadiah) hartanah termasuk sekuriti yang boleh dipasarkan (iaitu stok pinjaman dan saham syarikat awam yang disenaraikan di Bursa Malaysia Berhad), saham-saham syarikat yang lain dan harta tak ketara contohnya hutang buku, hak disisi undang-undang dan nama baik
 2. Surat cara yang mewujudkan kepentingan ke atas harta seperti penyewaan dan pajakan berkanun
 3. Surat cara yang menjamin bayaran dan bayaran balik wang termasuk surat cara yang mewujudkan kontrak untuk pembayaran atau tanggungan untuk pembayaran
 4. Surat cara pasaran modal yang tertentu contohnya Nota Kontrak.

Tujuan adjudikasi / pengesahan LHDN adalah untuk memastikan sesuatu surat cara telah disetemkan dengan duti yang secukupnya. Surat cara yang tidak disetemkan dengan sempurna tidak boleh dijadikan bahan bukti di mahkamah.